logo expert-kurzy-anglictiny

Kurzy angličtiny pro firmy – individuální výuka

individuální výuka angličtiny

Individuální výuka angličtiny je nejlepší volbou pro ty, kteří chtějí dosáhnout rychlého pokroku a přizpůsobit výuku svým osobním potřebám a cílům. Každý student má své unikátní potřeby a cíle, a právě individuální lekce umožňují učiteli plně se těmto potřebám věnovat a poskytnout maximální možný prospěch z každé hodiny.

Jako zkušený lektor s více než třicetiletou praxí v České republice i v zahraničí, vám nabízím přístup, který je plně přizpůsoben vašim osobním a profesním potřebám. Mám zkušenosti s výukou ve významných mezinárodních i českých společnostech, a proto velmi dobře rozumím potřebám profesionálů z různých oborů. Nezáleží na tom, jestli jste úplný začátečník nebo pokročilý student, individuální výuka je vždy šitá na míru vašim specifickým potřebám.

Individuální výuka angličtiny nabízejí řadu výhod. Především umožňují rychlejší pokrok, protože tempo výuky je plně přizpůsobeno vaší schopnosti učení a aktuálním potřebám. Díky osobní pozornosti, kterou jako učitel mohu poskytnout, se věnuji nejen vylepšení vašich jazykových dovedností, ale i odstranění konkrétních jazykových bariér, které vás mohou omezovat ve vaší profesní činnosti nebo osobním životě.

Lekce mohou pokrývat obecnou angličtinu, obchodní angličtinu, odbornou terminologii a mohou být zaměřeny na specifické dovednosti, jako je mluvení, poslech, čtení nebo psaní. Můžete se rozhodnout, zda se chcete zaměřit na zdokonalení konverzačních schopností, práci s obchodní korespondencí, přípravu na prezentace v angličtině, nebo třeba zlepšení schopnosti porozumět anglicky mluvenému slovu v reálných pracovních situacích.

Velký důraz kládeme také na praktické použití jazyka. To znamená, že hodiny jsou interaktivní a zahrnují reálné komunikační situace, které můžete ve své práci nebo během cestování potkat. Tímto způsobem se nejen učíte angličtinu, ale také si ji můžete okamžitě vyzkoušet v praxi. Tento přístup vede k hlubšímu porozumění jazyka a jeho struktur, což vám pomůže stát se sebejistějším a efektivnějším komunikátorem.

Další výhodou individuálních lekcí je možnost flexibilního plánování. Rozvrh hodin může být upraven tak, aby vyhovoval vašemu osobnímu a profesnímu životu. Lekce mohou probíhat ve vaší kanceláři, online nebo dokonce u vás doma a v čase, který vám nejvíce vyhovuje. Tato flexibilita umožňuje maximální efektivitu výuky a zajišťuje, že vaše vzdělávání v angličtině bude pokračovat bez ohledu na náročnost vašeho pracovního či osobního programu.

Z mé zkušenosti vyplývá, že studenti, kteří se rozhodnou pro individuální výuku, dosahují lepších výsledků v kratším čase. To je dáno především personalizovaným přístupem a možností intenzivně se věnovat konkrétním oblastem, které vyžadují zlepšení. Každá lekce je pečlivě připravena s ohledem na vaše cíle a přání, ať už se jedná o zlepšení obecných jazykových dovedností nebo o specifické profesní jazykové požadavky.

Individuální výuka angličtiny a její hlavní výhody

  • Rychlejší pokrok – pracujeme tempem, které vám vyhovuje, což vám umožní dosáhnout optimálního pokroku.
  • lekce přizpůsobené vašim osobním přáním, cílům a potřebám
  • Osobní pozornost učitele se vám věnuje po 100 % času
  • Více procvičování mluvení
  • Větší jistota při používání angličtiny
  • Lepší a osobnější zpětná vazba
  • Méně rozptylování
  • Větší flexibilita – individuální lekce umožňují větší míru flexibility v tom, co, kdy a kde se budete učit. Jste jediným studentem ve třídě a sami rozhodujete, co se chcete učit. Sami se rozhodnete, zda se chcete učit odbornou slovní zásobu pro své zaměstnání, nebo si jen procvičit konverzaci. Můžete si vybrat, zda se zaměříte na mluvení, čtení, psaní nebo poslech. Pokud si to přejete, můžeme se zaměřit na podrobnější výuku anglické gramatiky, budování slovní zásoby v anglickém jazyce nebo zlepšení výslovnosti.
  • Lekce mohou probíhat ve vaší kanceláři, online nebo dokonce u vás doma a v čase, který vám vyhovuje.

Pokud hledáte efektivní způsob, jak zlepšit svou angličtinu a dosáhnout svých jazykových cílů, individuální výuka angličtiny je tou nejlepší volbou. Kontaktujte mě ještě dnes a zjistěte, jak vám mohu pomoci dosáhnout výjimečných výsledků ve výuce angličtiny. Připravte se na to, že vaše schopnosti anglického jazyka se značně zlepší, a to díky přizpůsobenému a cílenému přístupu, který vám nabízím.