logo expert-kurzy-anglictiny

Kurzy angličtiny pro veřejnost – příprava na mezinárodní zkoušky

Mnoho studentů se rozhodne složit mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny, aby měli oficiální potvrzení o své jazykové úrovni. Toto potvrzení může sloužit k přístupu k vysokoškolskému vzdělání v anglicky mluvící zemi nebo může být vyžadováno některými zaměstnavateli. Existuje mnoho různých zkoušek, ale za nejefektivnější považuji mezinárodní zkoušky řady Cambridge, které zahrnují:

1. KET (Key English Test) – Tato zkouška je užitečná pro studenty přibližně na úrovni A2 a testuje schopnost komunikovat ve zcela jednoduchých situacích. Je ideální pro ty, kteří začínají s angličtinou a chtějí ověřit a zdokumentovat své základní dovednosti.

2. PET (Preliminary English Test) – Jedná se o zkoušku pro středně pokročilé (B1) pro studenty, kteří zvládli základy a mají znalosti angličtiny pro každodenní použití. Tato zkouška je vhodná pro studenty, kteří potřebují prokázat, že mohou používat angličtinu v praktických, každodenních situacích.

3. FCE (First Certificate in English) – Tato zkouška odpovídá úrovni B2 a prokazuje, že máte znalosti anglického jazyka, které vám umožní efektivně komunikovat na různá témata. Je to uznávaný diplom, který mnoho zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí vyžaduje jako důkaz středně pokročilé úrovně angličtiny.

4. CAE (Cambridge Advanced English) – Tato zkouška je dokladem o vysoké úrovni znalostí angličtiny a odpovídá úrovni C1. Tuto zkoušku často akceptují univerzity v anglicky mluvících zemích jako důkaz vaší vhodnosti pro studium v dané zemi.

5. CPE (Cambridge Proficiency Exam) – Jedná se o nejvyšší kvalifikaci na úrovni C2 a prokazuje zaměstnavatelům a vysokým školám, že jste zvládli angličtinu na výjimečné úrovni.

Výše uvedené mezinárodní zkoušky prověřují vaše dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslechu v angličtině, stejně jako znalost slovní zásoby a gramatiky. Každá z těchto zkoušek má své specifické požadavky a formát, který je navržen tak, aby otestoval různé aspekty vašeho jazykového dovednostního profilu.

Kromě zkoušek Cambridge, existuje také mezinárodně uznávaná zkouška IELTS (International English Language Testing System), která je uznávána vládami, zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi jako doklad o vašich jazykových schopnostech. IELTS zkouška je extrémně populární mezi studenty, kteří plánují studium nebo práci v zahraničí. Existují různé verze testu, včetně akademické a obecné verze, které se liší obsahem a účelem.

Mezinárodní zkoušky IELTS hodnotí schopnosti poslouchat, číst, psát a mluvit v angličtině, a je strukturována tak, aby odrazila realistické použití jazyka v širokém spektru kontextů. Tato zkouška je přizpůsobena tak, aby byla relevantní pro různé jazykové a kulturní prostředí, což je činí ideální volbou pro mezinárodní studenty a profesionály.

Mám bohaté zkušenosti s výukou angličtiny, která studenty připraví na všechny výše uvedené mezinárodní zkoušky s vynikajícími výsledky. Díky mému přístupu, který je zaměřen na potřeby a cíle každého studenta, mohu nabídnout cílenou přípravu, která maximálně zvyšuje šance na úspěch. Tento individualizovaný přístup znamená, že každý student dostává přesně to, co potřebuje pro splnění svých jazykových cílů.

Pokud máte zájem o studium některé z těchto kvalifikací, kontaktujte mě a já vám vysvětlím, jak vám mohu pomoci dosáhnout co nejlepších výsledků. Věnuji se každému studentovi individuálně a snažím se vytvořit výukový plán, který je přizpůsobený jeho specifickým potřebám a cílům. Společně můžeme pracovat na tom, aby vaše znalosti angličtiny dosáhly nových výšin a abychom se důkladně připravili a úspěšně absolvovali mezinárodní zkoušky zmíněné výše.