logo expert-kurzy-anglictiny

Kurzy angličtiny pro veřejnost – skupinové lekce

Kurzy angličtiny pro veřejnost - skupinové lekce

Individuální výuka angličtiny má sice určité výhody, ale i skupinová výuka angličtiny přináší mnoho výhod. Skupinové lekce jsou často dynamičtější a poskytují studentům příjemnější prostředí pro učení a procvičování angličtiny. Skupinové lekce angličtiny jsou také cenově výhodnější, zejména pro firmy s větším počtem zaměstnanců, kteří se potřebují naučit anglicky.

Skupinové lekce angličtiny jsem vedl v mnoha různých zemích a pro mnoho významných českých i mezinárodních firem s velmi dobrými výsledky. Mé skupinové lekce jsou vždy profesionální a dobře připravené, ale zároveň zábavné a poutavé.

Lekce mohou zahrnovat obecnou i odbornou obchodní slovní zásobu, gramatiku, mluvení, poslech, čtení a psaní. Lekce mohou být zaměřeny na obecné znalosti angličtiny nebo na znalosti angličtiny související s vaším podnikáním/odvětvím. Témata často zahrnují vyjednávání, tvorbu prezentací, telefonování, schůzky, psaní dopisů/e-mailů/zpráv atd.

Mezi výhody výuky angličtiny ve skupinách patří:

  • Týmová práce – výuka ve skupině pomáhá podpořit týmovou spolupráci mezi vašimi zaměstnanci. Studenti se učí spolupracovat při řešení problémů a překonávání obtíží. Tato týmová práce může být velmi užitečná jak pro vzdělávání, tak pro vaši společnost.
  • Sdílení nápadů – Skupinová výuka umožňuje studentům sdílet a burcovat nápady, což pomáhá zlepšit kreativitu a kritické myšlení. Při výuce angličtiny ve skupinách mohou vaši zaměstnanci rozvíjet nové nápady a pohledy na věc.
  • Učení bez tlaku – Výuka angličtiny ve skupinách zbavuje studenty tlaku. Nejsou jediným středobodem výuky (na rozdíl od individuálních lekcí) a mohou si procvičovat jazyk a rozvíjet nové myšlenky v uvolněnějším a příjemnějším prostředí.
  • Komunikace – Když se studenti učí v individuálních hodinách, veškerá komunikace probíhá mezi studentem a učitelem. Při skupinové výuce jsou studenti schopni komunikovat s větším množstvím lidí. Skupinové lekce podporují aktivní účast se spolužáky a mohou pomoci zlepšit mluvení a poslech.
  • Poměr cena/výkon – skupinové lekce jsou obvykle cenově dostupnější variantou. Za hodinu se mnou zaplatíte pevně stanovenou cenu bez ohledu na to, kolik studentů je ve třídě. Za 8 zaměstnanců ve skupinové lekci tedy zaplatíte stejnou cenu jako za 1 studenta v individuální lekci.

Ceny skupinových lekcí angličtiny jsou ???? Za 60 minut a ???? Za 90 min. Skupinové lekce angličtiny jsou ideální pro 2 až 10 studentů. Ideální počet studentů je 2 až 6 pro optimální pokrok.

Kontaktujte mě ještě dnes a já vám vysvětlím, jak mohou lekce angličtiny prospět vaší firmě i vašim zaměstnancům.

Společně to dokážeme

Jste připravení na Vaši první lekci?

Proč lidé rádi navštěvují mé kurzy angličtiny?

Studium angličtiny se Stephenem bylo pro mě skutečně obohacující zkušeností. Jeho schopnost přizpůsobit výuku potřebám každého studenta je obdivuhodná. Díky personalizovanému přístupu a neustálé podpoře jsem v angličtině učinil obrovský pokrok, který jsem si předtím nedokázal ani představit.

Jan Kolář

Učební materiály, které Stephen používá, jsou nejen aktuální a relevantní, ale také zajímavé a motivující. Jeho lekce jsou dynamické a plné praktických cvičení, která opravdu pomáhají zlepšit konverzační dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Stephen má také výjimečný talent vysvětlovat složité gramatické struktury způsobem, který je snadno pochopitelný, což z angličtiny dělá mnohem méně zastrašující předmět.

Lenka Štovíčková