logo expert-kurzy-anglictiny

Kurzy angličtiny pro firmy – skupinové lekce

skupinové lekce

Individuální výuka angličtiny má své výhody, ale skupinové lekce poskytují unikátní příležitosti pro zaměstnance, aby se učili v dynamickém a podnětném prostředí. Skupinové lekce nejenže snižují náklady, ale také podporují týmovou spolupráci, sdílení nápadů a kolektivní řešení problémů. Tyto hodiny mohou obsahovat obecnou i odbornou slovní zásobu a jsou přizpůsobeny specifickým potřebám firmy.

Výhody skupinové výuky

 • Týmová práce
  Učení v kolektivu posiluje týmového ducha, když zaměstnanci spolupracují na jazykových úkolech. To nejenže podporuje jejich komunikační schopnosti, ale i schopnost pracovat společně na řešení problémů.
 • Sdílení nápadů
  Interakce ve skupině umožňuje zaměstnancům vyměňovat si myšlenky, což obohacuje výukový proces. Tato otevřená komunikace vede ke zlepšení kreativity a kritického myšlení u jednotlivých členů týmu.
 • Učení bez tlaku
  Skupinové lekce odstraňují individuální tlak a umožňují zaměstnancům učit se v méně stresovém prostředí. To je zvláště užitečné pro ty, kteří by se mohli cítit nepohodlně, když jsou ve středu pozornosti.
 • Zlepšení komunikace
  Ve skupině se může komunikovat s více lidmi, což je jiné než individuální hodiny, kde komunikuje pouze student s učitelem. Skupinové lekce nabízejí bohatší příležitosti pro konverzaci, diskuse a poslech různých názorů.
 • Cenová výhodnost
  Ekonomická efektivita skupinových lekcí je značná, protože cena za hodinu zůstává stejná bez ohledu na počet studentů ve třídě. To je ideální pro firmy, které chtějí poskytnout výuku více zaměstnancům bez zvýšení nákladů.

Vedle těchto výhod mohou být lekce zaměřeny na specifické oblasti, jako jsou obchodní jednání, psaní profesionálních e-mailů, telefonování a další důležité dovednosti potřebné pro mezinárodní obchodní prostředí. Tyto specializované lekce pomáhají zaměstnancům zlepšit nejen jejich obecné jazykové schopnosti, ale i konkrétní dovednosti relevantní pro jejich pracovní role.

Výuka angličtiny ve skupinách také poskytuje platformu pro praktické využití jazyka v realistických pracovních situacích, což zvyšuje jejich jazykovou pohotovost a sebevědomí. Interaktivní metody výuky, jako jsou role-play, skupinové projekty, a případové studie, dále zvyšují angažovanost a učení zaměstnanců.

Závěrem, skupinové lekce angličtiny pro firmy nabízejí vylepšení komunikace a spolupráce, a jsou ideální pro podporu firemní kultury. Nejenže posilují mezi zaměstnanci vztahy a budují týmového ducha, ale také zvyšují efektivitu práce tím, že zaměstnanci lépe rozumějí obchodním terminologiím a procesům v angličtině. Skupinové lekce tedy představují cennou investici do lidských zdrojů a celkové konkurenceschopnosti firmy.

Dynamika skupinových lekcí

Skupinové lekce nabízejí různé aktivity, které mohou zahrnovat:

 • Diskuse na aktuální témata
 • Případové studie zaměřené na obchodní situace
 • Simulace obchodních jednání a prezentace
 • Týmové projekty a soutěže
 • Hodnocení a zpětná vazba od lektora a ostatních studentů

Tyto aktivity nejenže zvyšují znalosti anglického jazyka, ale také podporují rozvoj soft skills, jako jsou veřejné vystupování, přesvědčivé argumentace a efektivní komunikace.

Význam pro firmu

Investice do skupinové výuky angličtiny se může dlouhodobě vyplatit tím, že zlepšuje interní komunikaci, usnadňuje mezinárodní obchod a zvyšuje celkovou produktivitu. Firmy také mohou využívat skupinové lekce jako nástroj pro teambuilding a pro prohloubení vzájemných profesních vztahů mezi zaměstnanci.

Například, zaměstnanci, kteří se účastní skupinových kurzů, mohou lépe spolupracovat na mezinárodních projektech, efektivněji komunikovat s klienty a dodavateli v angličtině, a mít lepší přístup k novým trhům a obchodním příležitostem. To vše přispívá k růstu a udržitelnosti firmy.

Jak vybrat správný kurz

Při výběru skupinového kurzu je důležité zvážit:

 • Zkušenosti a kvalifikace lektora
 • Flexibilita v obsahu a metodě výuky
 • Možnost přizpůsobení kurzu specifickým potřebám firmy
 • Reference od jiných firem

Důkladný výběr kurzu zaručí, že výuka bude efektivní a přinese očekávané výsledky v podobě zlepšení jazykových dovedností zaměstnanců.

Závěr

Skupinová výuka angličtiny pro firmy přináší řadu přínosů, které přesahují jen zlepšení jazykových dovedností. Podporuje týmovou práci, rozvíjí profesionální dovednosti a posiluje firemní kulturu. Efektivní komunikace v angličtině je klíčová pro úspěch v globalizovaném obchodním prostředí, a skupinové kurzy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak tento cíl dosáhnout.

Kontaktujte mě ještě dnes a já vám vysvětlím, jak mohou lekce angličtiny prospět vaší firmě i vašim zaměstnancům.